Temperatura

Com podem reduir les illes de calor a les nostres ciutats?

La planificació urbana i del transport ha d'incorporar de forma prioritària la prevenció de l'efecte de les "illes de calor".

  • La millora de l'aïllament dels edificis és fonamental per dependre menys de l’aire condicionat.
  • El canvi dels materials urbans per altres que absorbeixin menys la radiació solar.
  • L'augment de la vegetació urbana fa que hi hagi més ombres i menys temperatura radiant.
  • La reducció de la calor que es produeix per activitats humanes (calefacció, etc.) ajudarà també a reduir l'efecte de les illes de calor.

Hi ha diversos plans de mitigació, com la guia "Reducció de les illes de calor urbanes: Compendi d'estratègies" de l'Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units.