Soroll

Com podem reduir el soroll a les nostres ciutats?

La planificació urbana pot tenir un paper important per disminuir els nivells de soroll i promoure estils de vida saludables:

  • Les poblacions de més de 100.000 habitants de la Unió Europea han de notificar la contaminació acústica mitjançant mapes de soroll (a Barcelona, per exemple, el mapa també està disponible per a la ciutadania, que pot comprovar el nivell de soroll del seu carrer).
  • També s'han de realitzar plans d'acció per reduir el soroll a les zones més afectades. Algunes de les estratègies més freqüents són:
    • L'ús de paviment sonoreductor a les calçades
    • El límit del volum de trànsit
    • La disminució dels límits de velocitat
    • La promoció de zones silencioses -per exemple, espais verds