Espais naturals

Com s'ha de donar prioritat als espais verds i blaus a les ciutats?

El camí a seguir és la 'renaturalització' de la ciutat i la connexió dels diferents espais naturals urbans:

  • Els espais naturals han d'estar distribuïts per tot el municipi perquè els beneficis arribin a tota la ciutadania.
  • Zones verdes i blaves connectades entre si. Així es fomenta l'ús d'aquests espais per a desplaçar-se.
  • La promoció i millora dels espais naturals existents i, on sigui necessari, habilitar-ne de nous a partir de solars desocupats, teulades, balcons, etc.
  • Espais naturals aptes per a diferents usos -relaxació, activitats socials, activitat física, entre d'altres- perquè els beneficis siguin tant per a la salut mental com la física.
  • A més, aquests haurien d'estar pensats per a l'ús diferent que els grups de població vagin a donar-los: nens, joves, grans, etc.