Com l’entorn urbà impacta la nostra salut

Efectes de la contaminació de l’aire, el soroll i la calor, i de la falta d’activitat física i d’espais naturals

GENERAL / ALTRES Obesitat Diabetis Síndrome metabòlica Molèsties, estrès Trastorn del son Lesions per accidents de feina i trànsit Càncer de còlon Inflamació sistèmica Pitjor estat de salut general Augment de la mortalitat Càncer de pit PIT Malaltia Pulmonar ObstructivaCrònica (MPOC)AsmaMalalties respiratòriesPneumòniaCàncer de pulmó APARELL RESPIRATORI COR Infart de miocardi Arrítmia Insuficiència congestiva cardíaca Malalties cardiovasculars APARELL REPRODUCTOR I FETUS Naixement prematur Pes reduït al néixer Preeclàmpsia Reducció de la qualitat de l'esperma CAP Demència Deteriorament cognitiu Malalties neurodegeneratives Problemes de salut mental Ictus Malalties cerebrovasculars Autisme i problemes de conducta en nens Tinnitus o sordesa Reducció del rendiment cognitiu Hipertensió Trombosi venosa profunda ARTÈRIES

Contaminació de l'aire

Soroll

Calor

Falta d'activitat física

Falta d'espais naturals

Tots