(Font: Organització Mundial de la Salut, OMS). recomanat per l'OMS Més del doble del màxim manat per l'OMS No compleix el màxim reco - manat per l'OMS Compleix just el màxim reco - recomanat per l'OMS Compleix el màxim VANCOUVER µg/m 3 7 SYDNEY µg/m 3 8 SHANGÁI µg/m 3 52 NOVA YORK µg/m 3 9 NOVA DELHI µg/m 3 122 CD. MÈXIC µg/m 3 20 MADRID µg/m 3 10 ESTOCOLM µg/m 3 6 DAKAR µg/m 3 34 BARCELONA µg/m 3 15 3 Màxim de 10 µ g/m per l’OMS: Nivell recomanat PM2,5 el 2016 Mitjanes anuals de partícules 10 ciutats de l’aire a contaminació La (Font: Organització Mundial de la Salut, OMS). recomanat per l'OMS Més del doble del màxim recomanat per l'OMS No compleix el màxim recomanat per l'OMS Compleix just el màxim recomanat per l'OMS Compleix el màxim VANCOUVER µg/m 3 7 SYDNEY µg/m 3 8 SHANGÁI µg/m 3 52 NOVA YORK µg/m 3 9 NOVA DELHI µg/m 3 122 CD. MÈXIC µg/m 3 20 MADRID µg/m 3 10 ESTOCOLM µg/m 3 6 DAKAR µg/m 3 34 BARCELONA µg/m 3 15 Nivell recomanat per l’OMS: Màxim de 10 µ g/m3 Mitjanes anuals de partículesPM2,5 el 2016 La contaminació de l’airea 10 ciutats