LA PLANIFICACIÓ URBANA I DEL TRANSPORT influeix en els nivells d'activitat física de la ciutadania i, per tant, en nostra salut. Necessitem ciutats que prioritzin el transport a peu i en bicicleta, que comptin amb espais verds i facilitin el desplaçament actiu i/o en transport públic, així com realitzar esport. d'activitat física moderada* la majoria de dies de la setmana 30 minuts o més Felicitats!Estàs complint amb la recomanació de l'OMS de realitzar almenys 30 minuts d'activitat física moderada la majoria de dies de la setmana. Les persones actives tenen un 20-30% menys de risc de mort prematura. d'activitat física moderada* la majoria de dies de la setmana Menys de 30 minuts L'OMS recomana realitzar almenys 30 minuts d'activitat física moderada la majoria de dies de la setmana. Arribaràs a aquest objectiu fàcilment si integres l'activitat física a la teva rutina diària: anar en bicicleta a treballar, fer trajectes curts caminant o fer servir el transport públic són algunes formes d’aconseguir-ho. Hi ha apps que conten els passos i l’activitat física que fas i et poden ajudar. Tingues en compte que les persones físicament inactives tenen entre un 20-30% més de risc de mort prematura. d'activitat física moderada* la majoria de dies de la setmana Menys de 30 minuts física activitat No faig L'OMS recomana realitzar almenys 30 minuts d'activitat física moderada la majoria de dies de la setmana. Arribaràs a aquest objectiu fàcilment si integres l'activitat física a la teva rutina diària: anar en bicicleta a treballar, fer trajectes curts caminant o fer servir el transport públic són algunesformes d’aconseguir-ho. Hi ha apps que conten els passos i l’activitat física que fas i et poden ajudar. Tingues en compte que les persones físicament inactives tenen entre un 20-30% més de risc demort prematura. fas a la setmana? física moderada Quants minuts d'activitat Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), l'activitat física moderada requereix un esforç moderat, que accelera perceptible el ritme cardíac.Exemples:Caminar ràpid, fer tasques domèstiques, ballar,participar de forma activa en jocs i esports amb infants, caminar amb animals domèstics, tasques generals de construcció, moure càrregues moderades (< 20 kg), etc. (i) LA PLANIFICACIÓ URBANA I DEL TRANSPORT influeix en els nivells d'activitat física de la ciutadania i, per tant, en la nostra salut. Necessitem ciutats que prioritzin el transport a peu i en bicicleta, que comptin amb espais verds i facilitin el desplaçament actiu i/o en transport públic, així com realitzar esport. d'activitat física moderada* la majoria de dies de la setmana 30 minuts o més Felicitats! Estàs complint amb la recomanació de l'OMS de realitzar almenys 30 minuts d'activitat física moderada la majoria de dies de la setmana. Les persones actives tenen un 20-30% menys de risc de mort prematura. d'activitat física moderada* la majoria de dies de la setmana Menys de 30 minuts L'OMS recomana realitzar almenys 30 minuts d'activitat física moderada la majoria de dies de la setmana. Arribaràs a aquest objectiu fàcilment si integres l'activitat física a la teva rutina diària: anar en bicicleta a treballar, fer trajectes curts caminant o fer servir el transport públic són algunes formes d’aconseguir-ho. Hi ha apps que conten els passos i l’activitat física que fas i et poden ajudar. Tingues en compte que les persones físicament inactives tenen entre un 20% i un 30% més de risc de mort prematura. física activitat No faig cap L'OMS recomana realitzar almenys 30 minuts d'activitat física moderada la majoria de dies de la setmana. Arribaràs a aquest objectiu fàcilment si integres l'activitat física a la teva rutina diària: anar en bicicleta a treballar, fer trajectes curts caminant o fer servir el transport públic són algunes formes d’aconseguir-ho. Hi ha apps que conten els passos i l’activitat física que fas i et poden ajudar. Tingues en compte que les persones físicament inactives tenen entre un 20% i un 30% més de risc de mort prematura. fas a la setmana? física moderada Quants minuts d'activitat Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), l'activitat física moderada requereix un esforç moderat, que accelera de forma perceptible el ritme cardíac. Exemples: Caminar ràpid, fer tasques domèstiques, ballar, participar de forma activa en jocs i esports amb infants, caminar amb animals domèstics, tasques generals de construcció, moure càrregues moderades (< 20 kg), etc. (i)